Moduły

Menu

Księgowość

Procesy księgowe w systemie Regnator są automatyzowane. System Regnator jest stale aktualizowany zgodnie ze zmieniającymi się przepisami prawnymi, co daje pewność poprawności prowadzonych działań. Obszar finansowo – księgowy dopasowuje się do rodzaju działalności firmy i jej specyficznych dla jej branży wymogów formalnych.

System umożliwia generowanie różnego typu sprawozdań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Znacznie usprawnia to terminowe dostarczanie informacji finansowych do urzędów skarbowych, instytucji finansowych i innych.

Na podstawie raportów pochodzących z systemu możliwa jest ocena sytuacji przedsiębiorstwa, wyników finansowcyh i obszarów, w których generowane są najistotniejsze koszty. Raporty pozwalają określić sytuację finansową firmy, ułatwiając zarządowi i działowi controllingu podejmowanie strategicznych decyzji.

Najważniejsze możliwości Regnator

 • Polecenia księgowania
 • Rozliczenia międzyokresowe
 • Wiązanie obrotów kont w Księdze głównej
 • Zestawienia
 • Kontrola
 • Operacje w Księdze Głównej
 • Wiązanie dokumentów z obrotami kont
 • Zarządzanie kosztami
 • Książka Przychodów i Rozchodów
 • Akcje
 • Podatki
 • JPK
 • E-Sprawozdania
 • Kursy walut

Sprzedaż

Moduł zapewnia kompleksową, wielowariantową obsługę sprzedaży we wszystkich sferach działalności przedsiębiorstwa. Dostosowanie do potrzeb firmy uzyskuje się dzięki znacznemu sparametryzowaniu poszczególnych funkcjonalności. Z jednej strony sprzedaż może być realizowana w pełni samodzielnie bez powiązania z innymi

podsystemami, specyfikacja towarów i usług może być wprowadzana bez wykorzystania jakichkolwiek kartotek, z drugiej strony może być realizowana pełna kontrola pozycji sprzedaży z przygotowanymi wykazami usług i towarów wraz z kontrolą stanów magazynowych.

Najważniejsze możliwości Regnator

 • Fakturowanie / FV z WZ
 • Przeglądanie FV
 • Proformy
 • Odsetki
 • Zamówienia
 • Zamówienie / Plan realizacji
 • Portfel zamówień
 • Budżety
 • Technologia
 • Awizacje
 • Zestawienia

Magazyn

Przesunięcia magazynowe

Polecenia magazynowe

Stan magazynów

Wycena magazynów

Asortyment

Rozliczenie Produkcji

Atesty

Kart odpadów

Kody kreskowe

Spis z natury

Usługi składowania

Opakowania zwrotne

W zakresie gospodarki magazynowej system zapewnia:

 • obsługę wszystkich dokumentów magazynowych (PZ – Przyjęcie Zewnętrzne, ZWD – Zwrot do Dostawcy, WZ – Wydanie Zewnętrzne, ZWS – Zwrot bez WZ, MM – Przesunięcie Międzymagazynowe, PW – Przyjęcie Wewnętrzne, ZWP Zwrot do Magazynu, RW – Rozchód Wewnętrzny, WW – Wydanie Wewnętrzne, BO – Bilans Otwarcia, ZO – Zwrot Opakowania, PL – Protokół Likwidacji,  ZZP – Zwrot z Produkcji, ZOP – Zwrot Odpadów z Produkcji),
 • raportowanie w różnych przekrojach,
 • inwentaryzację,
 • dokumentowanie obrotu magazynowego.

Produkcja

Moduł Produkcja w sposób kompleksowy wspomaga kluczowe obszary związane z organizacją procesu produkcyjnego, takie jak zarządzanie produkcją, a także rozliczenie produkcji. rozwiązanie pozwala także na skuteczną optymalizacje produkcji w przedsiębiorstwie.

System wspomaga rozliczenie produkcji. Na podstawie rejestrowanej pracy tworzone są automatycznie Karty Pracy.

Dla firm produkcyjnych, dla których istotne jest ustalenie dokładnego kosztu wytworzenia, system wspomaga uwzględnienie rzeczywistych kwot związanych z energią elektryczną, amortyzacją urządzeń, itp. w dokumentach rozliczających produkcję.

Środki trwałe

Moduł wspiera zarządzanie składnikami majątku trwałego firmy od środków trwałych poprzez wartości niematerialne i prawne do wyposażenia. Ułatwia ewidencjonowanie, aktualizację wartości, inwentaryzację składników oraz automatycznie nalicza amortyzację majątku. Może być wykorzystywany jako niezależny system lub wchodzić w skład systemu.  Może być z powodzeniem wykorzystywany zarówno w przedsiębiorstwach jak i biurach rachunkowych prowadzących dla swoich klientów ewidencję środków trwałych.

 
 • Ewidencja Środków Trwałych
 • Plan amortyzacji
 • Wyposażenie
 • Samochody
 • Inwentaryzacja Środków Trwałych

Kadry i płace

Moduł Kadry i Płace dostarcza funkcjonalności związanych z gromadzeniem i zarządzaniem danymi personalnymi oraz procesami, jakie są realizowane w przedsiębiorstwie.

W zakładce kadry i płace możemy dodawać do systemu nowych pracowników poprzez opcje “dodaj nowego pracownika”. Po kliknięciu tej opcji otworzy się osobne okno, w którym można dodać poszczególne dane osobowe pracownika, adresy i informacje ZUS. Poszczególnych pracowników można eksportować do programu Płatnik.

Moduł wagowy

Główne zalety oprogramowania Regnator to:

 • możliwość ważenia, przeglądania ważeń, wydruków zestawień ważeń, kwitów wagowych z dowolnego komputera sieci lokalnej w Państwa firmie
 • możliwość rejestracji na serwerze do każdego ważenia zdjęć w jakości full HD wykonanych poprzez kamery IP znajdujące się w otoczeniu wagi (możemy z kwitu wagowego odczytać zdjęcia pokazujące co dokładnie znajdowało się na samochodzie, zdjęcia te mogą być drukowane automatycznie jako część kwitu wagowego)
 • dowolna konfiguracja użytkowników wraz z uprawnieniami korzystających z programu np. użytkownik A może ręcznie poprawiać odczytaną wagę, a użytkownik B dodatkowo usuwać ważenie końcowe jeśli okazuję się błędne, można włączyć logowanie przy pomocy kart zbliżeniowych do programu zamiast loginów i haseł.
 • możliwość włączenia modułu magazynowego aktualizowanego o dokumenty wagowe (dostępne są również w sprzedaży moduły handlowe, produkcyjne, kadrowe)
 • rozbudowana baza kontrahentów, kierowców, materiałów ważonych, wyszukiwanie po dowolnej składowej tych danych na podstawie pierwszych wpisanych znaków
 • dowolna konfiguracja numeracji dokumentów ważenia z ewentualnym podziałem np. na magazyny
 • rozbudowane raporty z ważeń wraz z możliwością ich exportu do Excela oraz ich dowolna konfiguracja

Ciekawe funkcje ułatwiające pracę to:

 • ewidencja czasu pracy magazynierów dla konkretnych załadunków
 • możliwość wprowadzania masy zanieczyszczeń (zanieczyszczenia odejmowane są od masy netto)
 • możliwość usuwania ważeń początkowych i zakończonych poprzez uprawionych użytkowników
 • ustawienia blokad takich jak: obowiązkowe wskazane pola, obowiązek wydruku kwitu.

CRM

Narzędzia CRM zostały wprowadzone na rynek z potrzeby lepszej obsługi klientów w różnego rodzaju firmach. Niezależnie od branży, w której działasz, niezbędne jest stworzenie funkcjonalnej bazy danych klientów. Nasz system CRM pozwala na ewidencję i archiwizację treści spotkań. Dzięki temu wszyscy pracownicy znajdujący się w grupie przyporządkowanej do danego klienta będą na bieżąco, co zdecydowanie usprawni ich kontakt.

 • Zadania dla działu Handlowego
 • Kontakty z Klientami
 • Bilingi
 • Wyjazdy służbowe
 • Dokumenty