Zewnętrzne serwery backup

Zewnętrzne serwery backup

jest to usługa hostingowa, w przypadku której firma zewnętrzna zapewnia serwer oraz gwarantuje jego działanie z przyjętym czasem dostępności SLA. Plusem tego rozwiązania jest to, że klient nie musi ponosić kosztów zakupu serwera i jego utrzymania, ale za to musi płacić najczęściej miesięczny abonament.