Test odtwarzalności kopii zapasowych

Test odtwarzalności kopii zapasowych

kopia bezpieczeństwa mimo ciągłego przyrostu danych może się wykonywać niepoprawnie co skutkuje w przypadku awarii niemiłą niespodzianką, która skutkuje problemami podczas jej przywrócenia lub w ogólnie uniemożliwia przywrócenie takiej kopii bezpieczeństwa. Aby zapobiegać takim przykrym zdarzeniom zalecany jest cykliczny test na odtwarzalność kopii bezpieczeństwa. Proces weryfikacji danych przeprowadzony jest w ściśle restrykcyjnych warunkach, tak aby ograniczyć do minimum ryzyko wycieku danych. Każdy przeprowadzony audyt poprawności kopii bezpieczeństwa wiąże się z wygenerowaniem protokołu, który zawiera skrócone informację z każdego etapu przeprowadzonej operacji. Protokół zawiera również dane na temat pliku z logami, które zawierają szczegółowe informację na temat występujących pojedynczych zdarzeń. także możliwość sprawdzania kopii pod względem odtwarzalności, czyli po prostu odtwarzamy backup u nas i testujemy czy wszystko jest z nim w porządku, czy nie jest uszkodzony. Dbamy, także o bezpieczeństwo sprawdzanej kopii, aby dane nigdzie nie wyciekły. Tworzymy również protokoły z procesu odtwarzalności kopii. Zawierają one pełną specyfikacje danej kopii oraz kto, kiedy i o której godzinie sprawdzał daną kopię. Zapisujemy również logi, które analizujemy i w razie wystąpienia jakiś nieprawidłowości informujemy o tym klienta.