Środki trwałe

Moduł wspiera zarządzanie składnikami majątku trwałego firmy od środków trwałych poprzez wartości niematerialne i prawne do wyposażenia. Ułatwia ewidencjonowanie, aktualizację wartości, inwentaryzację składników oraz automatycznie nalicza amortyzację majątku. Może być wykorzystywany jako niezależny system lub wchodzić w skład systemu.  Może być z powodzeniem wykorzystywany zarówno w przedsiębiorstwach jak i biurach rachunkowych prowadzących dla swoich klientów ewidencję środków trwałych.

 
  • Ewidencja Środków Trwałych
  • Plan amortyzacji
  • Wyposażenie
  • Samochody
  • Inwentaryzacja Środków Trwałych