Sprzedaż

Moduł zapewnia kompleksową, wielowariantową obsługę sprzedaży we wszystkich sferach działalności przedsiębiorstwa. Dostosowanie do potrzeb firmy uzyskuje się dzięki znacznemu sparametryzowaniu poszczególnych funkcjonalności. Z jednej strony sprzedaż może być realizowana w pełni samodzielnie bez powiązania z innymi

podsystemami, specyfikacja towarów i usług może być wprowadzana bez wykorzystania jakichkolwiek kartotek, z drugiej strony może być realizowana pełna kontrola pozycji sprzedaży z przygotowanymi wykazami usług i towarów wraz z kontrolą stanów magazynowych.

Najważniejsze możliwości Regnator

 • Fakturowanie / FV z WZ
 • Przeglądanie FV
 • Proformy
 • Odsetki
 • Zamówienia
 • Zamówienie / Plan realizacji
 • Portfel zamówień
 • Budżety
 • Technologia
 • Awizacje
 • Zestawienia