[vc_row width=”no-padded” overlay_colour=”#2180c0″ overlay_opacity=”0.5″ background_video_mp4=”http://theme-background-videos.s3.amazonaws.com/corporate.m4v” background_video_webm=”http://theme-background-videos.s3.amazonaws.com/corporate.webm” background_image_attachment=”fixed” background_image_parallax=”on” background_image_parallax_start=”-31″ background_image_parallax_end=”50″][vc_column align=”center” width=”1/6″][/vc_column][vc_column align=”center” width=”2/3″][heading text_color=”text-light” header_size=”big” header_align=”default” margin_top=”70″ margin_bottom=”0″ scroll_animation=”fadeIn”]Klauzula Informacyjna[/heading][bordered_divider divider_color=”#ffffff” divider_height=”3″ divider_width=”60″ margin_top=”10″ margin_bottom=”10″ scroll_animation=”fadeIn” scroll_animation_delay=”0.1″][vc_raw_html]JTNDYnIlM0UlM0NCUiUzRQ==[/vc_raw_html][/vc_column][vc_column width=”1/6″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]Klauzula informacyjna

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r, dalej jako „rodo”, informuję, iż:

  • Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Regnator Sp. z o.o.
  • Funkcję Inspektora danych osobowych w Spółce pełni Pan Łukasz Jańczyk   – E-mail: lukasz.janczyk@regnator.com
  • Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z ustawowych uprawnień Spółki;
  • Dane osobowe będą udostępniane następującym odbiorcom: służbom ochrony, zewnętrznemu serwisowi IT oraz innym usługodawcom na podstawie zawartych umów powierzenia  przetwarzania danych. Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem;
  • Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, które zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych;
  • Pana / Pani dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji celu, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
  • Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@puodo.gov.pl;
  • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne), ale konieczne w celu realizacji zlecenia. Odmowa udostępnienia danych przez Pana/Panią spowoduje konieczność rozwiązania realizacji zlecenia.
  • Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji w tym profilowaniu.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.