Gospodarka magazynowa

Przesunięcia magazynowe

Polecenia magazynowe

Stan magazynów

Wycena magazynów

Asortyment

Rozliczenie Produkcji

Atesty

Kart odpadów

Kody kreskowe

Spis z natury

Usługi składowania

Opakowania zwrotne

W zakresie gospodarki magazynowej system zapewnia:

  • obsługę wszystkich dokumentów magazynowych (PZ – Przyjęcie Zewnętrzne, ZWD – Zwrot do Dostawcy, WZ – Wydanie Zewnętrzne, ZWS – Zwrot bez WZ, MM – Przesunięcie Międzymagazynowe, PW – Przyjęcie Wewnętrzne, ZWP Zwrot do Magazynu, RW – Rozchód Wewnętrzny, WW – Wydanie Wewnętrzne, BO – Bilans Otwarcia, ZO – Zwrot Opakowania, PL – Protokół Likwidacji,  ZZP – Zwrot z Produkcji, ZOP – Zwrot Odpadów z Produkcji),
  • raportowanie w różnych przekrojach,
  • inwentaryzację,
  • dokumentowanie obrotu magazynowego.