Księgowość

Procesy księgowe w systemie Regnator są automatyzowane. System Regnator jest stale aktualizowany zgodnie ze zmieniającymi się przepisami prawnymi, co daje pewność poprawności prowadzonych działań. Obszar finansowo – księgowy dopasowuje się do rodzaju działalności firmy i jej specyficznych dla jej branży wymogów formalnych.

System umożliwia generowanie różnego typu sprawozdań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Znacznie usprawnia to terminowe dostarczanie informacji finansowych do urzędów skarbowych, instytucji finansowych i innych.

Na podstawie raportów pochodzących z systemu możliwa jest ocena sytuacji przedsiębiorstwa, wyników finansowcyh i obszarów, w których generowane są najistotniejsze koszty. Raporty pozwalają określić sytuację finansową firmy, ułatwiając zarządowi i działowi controllingu podejmowanie strategicznych decyzji.

Najważniejsze możliwości Regnator

 • Polecenia księgowania
 • Rozliczenia międzyokresowe
 • Wiązanie obrotów kont w Księdze głównej
 • Zestawienia
 • Kontrola
 • Operacje w Księdze Głównej
 • Wiązanie dokumentów z obrotami kont
 • Zarządzanie kosztami
 • Książka Przychodów i Rozchodów
 • Akcje
 • Podatki
 • JPK
 • E-Sprawozdania
 • Kursy walut