Kadry i płace

Moduł Kadry i Płace dostarcza funkcjonalności związanych z gromadzeniem i zarządzaniem danymi personalnymi oraz procesami, jakie są realizowane w przedsiębiorstwie.

W zakładce kadry i płace możemy dodawać do systemu nowych pracowników poprzez opcje “dodaj nowego pracownika”. Po kliknięciu tej opcji otworzy się osobne okno, w którym można dodać poszczególne dane osobowe pracownika, adresy i informacje ZUS. Poszczególnych pracowników można eksportować do programu Płatnik.