Moduł obsługuje dowolną liczbę magazynów z rozbudowaną funkcją ich parametryzacji. Użytkownik może definiować lokalizacje magazynowe wraz z ich strukturą i pojemnością, które są automatycznie weryfikowane przy dokumentach przyjęcia (np. ostrzeżenie przed ewentualnym brakiem miejsca). System umożliwia przeznaczenie powierzchni magazynowej do zastosowań ogólnych lub przypisanie danego rodzaju towaru/grupy towarów (np. tylko półwyroby, tylko wyroby) do konkretnego magazynu. Parametryzacja magazynów dotyczy również lokalizowania towarów i może odbywać się w sposób: manualny, automatyczny na domyślną lokalizację lub automatyczny na pierwszą wolną lokalizację (spełniającą dane kryteria rodzaju i miejsca).

Najważniejsze możliwości Regnator:


 • Przesunięcia magazynowe
 • Polecenia magazynowe
 • Stan magazynów
 • Wycena magazynów
 • Asortyment
 • Rozliczenie Produkcji
 • Atesty
 • Kart odpadów
 • Kody kreskowe
 • Spis z natury
 • Usługi składowania
 • Opakowania zwrotne
regnator-adminGospodarka magazynowa