CRM

Program wagowy

Zarządzanie zleceniami spedycyjnymi i transportowymi. Wprowadzenie SMS do spedytora o załadunku samochodu. 

Dolomit

Wprowadzenie kart RFID dla kierowców.