Backup

Regnator oferuje również usługi backup, czyli tworzenia kopii zapasowych.
 

Oferta Backupu:

 • replikacja plików w dwóch lokalizacjach
 • zapis danych w technologii RAID 1
 • brak limitu danych
 • brak limitu źródeł backupu
 • brak limitu ilości baz danych
 • zmniejszanie objętości baz danych za pomocą archiwizacji
 • kopie zapasowe baz danych zamkniętych okresów księgowych
 • kopie zapasowe baz danych audytowych
 • backup plików skonteneryzowanych
 • backup lokalizacji sieciowej
 • własny unikalny klucz szyfrujący transmisję
 • szyfrowanie transmisji danych
 

Cennik:

 • cena za GB – 1 zł netto
 • w przypadku ilości zajętego miejsca mniejszej niż 100 GB – opłata abonamentowa 30 zł netto
 • sprawdzenie spójności plików oraz odtwarzalności bazy danych – 150 zł netto

Przykłady:

Klient przesyła nam 80 GB danych do backup’u, czyli cena wynosi: 30 zł opłaty abonamentowej oraz 80 zł (1 zł za każdy GB danych).
Jeśli klient prześle nam 150 GB danych do backup’u, wyniesie go to: 150 zł (1 zł za każdy GB danych) i nie musi płacić opłaty abonamentowej.